Top
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Areks Truckinterieur is een webshop voor Vrachtwagen cabine producten  gevestigd te Losser.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Areks Truckinterieur en de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid
 
2.1 De algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op online aankopen van Areks Truckinterieur.

2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 
 
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
 
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding(bestelling te plaatsen) door de klant van het aanbod in onze webshop.
 
 
Artikel 4: Prijzen
 
4.1 De bij het artikel vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde kosten inbegrepen. Het totaalbedrag inclusief verzendkosten is zichtbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
 
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland is € 6,95 inclusief 21% BTW. Voor verzending naar het buitenland is de bijdrage voor de verzendkosten afhankelijk van het tarief van het betreffende land. Voor informatie over verzendkosten kunt u contact met ons opnemen.
 
4.3 Areks Truckinterieur kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die  onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
Artikel 5: Betalingen
 
5.1 De betaling geschiedt vooraf door overboeking per bank.

5.2 De betaling dient binnen 7 dagen na orderdatum door Areks-truckinterieur te zijn ontvangen. Als de betaling is ontvangen, wordt de order verstuurd,indien voorradig.

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Areks-Truckinterieur.
 
 
Artikel 6: Levering
 
6.1 Areks-Truckinterieur streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk, doch mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 
6.2 Als Areks-Truckinterieurvan levering geldt het leveringsadres van de klant dat tijdens de bestelling aan Areks-Truckinterieur kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
 
6.3 Areks-Truckinterieur is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden.
 
6.4 Afwijkingen in kleur en prijs voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist,hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 
Alle door Areks-Truckinterieur in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Areks-Truckinterieur totdat de klant alle verplichtingen uit de met Areks-Truckinterieur gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 
 
Artikel 8: Ruilen van artikelen
 
8.1 Als een artikel niet voldoet aan uw verwachtingen is het mogelijk deze te retourneren. Dit is mogelijk uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst.
 
8.2 De kosten voor het retour zenden zijn voor de klant. Bij retourzendingen dient het pakket voldoende gefrankeerd te zijn. Risico van verzending zonder verzekering komt voor rekening van de klant. Tevens dient het product deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Niet voldoende gefrankeerde artikelen worden niet teruggenomen en dus ook niet gecrediteerd.
 
8.3 De artikelen dienen nog in originele staat te verkeren bij retourzending. De artikelen dienen verstuurd te worden in de originele verpakking,onbeschadigd en met alle documentatie.
 
8.4 Artikelen die met een korting gekocht zijn kunnen niet meer geretourneerd worden.
 
8.5 Indien klant niet tevreden is met aankoop dient klant dit kenbaar te maken schriftelijk binnen 2 dagen( per mail),met vermelding van ordernummer en de reden van retourzending.
 
8.6 Het bedrag van de retourzending zal na ontvangst van de goederen gecrediteerd worden na controle van Beautybase op deuglijkheid exclusief de verzendkosten.

8.7 Produkten die geopend zijn kunnen om hygienische redenen niet terug gestuurd worden.
 
 
Artikel 9: Privacy
 
Alle persoonsgerelateerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Areks-Truckinterieur. De voor zakelijke afwikkeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen,en niet aan derden doorgegeven.